Bibliografia w LaTeXu - program bibtex

Piotr Bolek

Thu Jan 25 09:45:52 MET 19961. Wstęp

2. Sposób działania programu

3. Format pliku bib

4. Typy rekordów

5. Typy pól

6. Wpisywanie nazwisk

7. Style formatowania

8. Narzędzia dodatkowe