7. Style formatowania

Spis treści rozdziału

Style formatowania spisów literatury pisane są w specjalnym nienazwanym języku i przezchowywane w plikach .bst. Standardowo dostępne są cztery style:

Istnieje także całe mnóstwo dodatkowych stylów formatowania dostępnych np. z sieci archiwów CTAN (katalog biblio/bibtex).


Następny rozdział, Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału