3. Format pliku bib

Spis treści rozdziału

Plik bib zawiera listę rekordów oraz poleceń dodatkowych takich jak skróty lub definicja nagłówka , który ma się pojawić w pliku .bbl. Istnieją różne typy rekordów -- odpowiednie dla opisania różnych typów publikacji. Każdy z rekordów reprezentuje jedną pozycję literatury i składa się z wielu pól. Różne typu rekordów mogą zawierać różne pola. Dla każdego typu rekordu istnieją trzy zbiory pól:

Format zapisu rekordów najlepiej zaprezentować na przykladzie:


    @book{PERL,
     author =    "Larry Wall and Randal L. Schwartz",
     title =    "Programming perl",
     publisher =  "O'Reilly \& Associates, Inc.",
     year =     "1992",
     address =   "Sebastopol, CA"
    }

Słowo zaczynające się od znaku @ określa typ cytowanej pozycji -- w naszym przypadku jest to książka. PERL jest kluczem służącym do identyfikacji -- to właśnie jego używamy w poleceniu \cite chcąc odwołać się do wybranej pozycji. Dalej następuje lista pól rozdzielonych przecinkami. Wartości pól zamknięte są w cudzysłowach. Zamiast nich można używać nawiasów klamrowych. Także nawiasy klamrowe obejmujące cały rekord można zastąpić nawiasami okrągłymi. Spacje wokół znaku = są opcjonalne. Znaki nowego wiersza są traktowane jak spacje, a więcej niż jedna spacja tak samo jak pojedyncza. W identyfikatorach pól i typów rekordów nie są rozróżniane małe i duże litery. Można więc sformatować nasz rekord w równoważnej postaci:
    @Book(PERL,
    AUTHOR={Larry Wall and Randal L. Schwartz},
    Title={Programming perl},


    PUBlisHER={O'Reilly \& Associates, Inc.},yEaR={1992},
    aDDRESS={Sebastopol, CA})

Ponieważ bibtex w niektórych stylach zmienia czasem duże litery na małe, a nie zawsze jest to dopuszczczalne (np. gdy w tytule występuje nazwisko), wzięcie fragmentu tekstu w nawiasy klamrowe {} zapobiega takiemu działaniu. Na przykła aby nie dostać tytułu ,,Pan tadeusz'' powinniśmy zapisać go jako title = "Pan {T}adeusz".

3.1 Skróty i nagłówek

Tekst pola może być zastąpiony skrótem. Warto stosować skróty dla często używanych nazw np. tytułu czasopisma, z którego artykuły pojawiają się w bazie danych często albo nazwy znanego wydanictwa.

Skrótem może być dowolny ciąg znaków zaczynający się od litery i nie zawierający znaków:

    " # % ' ( ) , = { }

Niektóre skróty zdefiniowane są w stylu spisu literatury np. trzyliterowe skróty angielskich nazw miesięcy jan, feb itd.

Własne skróty można tworzyć posługując się poleceniem @string np.:


    @string{acs = "Archives of Control Sciences"}
    @string{WNT = "Wydawnictwa Naukowo Techniczne"}

Zdefiniowanych powyżej skrótów możemy używać np. tak:
    journal = acs
    publisher = WNT

co jest równoważne z:
    journal = "Archives of Control Sciences"
    publisher = "Wydawnictwa Naukowo Techniczne"

Nagłówek definiujemy podobnie jak skróty, nie wpisujemy tutaj jednak nazwy, ani znaku równości -- tylko ciąg znaków w cudzysłowach. Nagłówek może służyć do dodania pewnych definicji na początku bibliografii.


    @Preamble{ "\newcommand{\swap}[2]{#2#1}"
         # "\renewcommand{\em}{\bf}" }

W powyższym przykładzie definiujemy polecenie \swap i predefiniowujemy polecenie \em. Warto zwrócić uwagę, na znak konkatenacji #, dzięki któremu możemy definiować nagłówki wieloliniowe. Pelcenia @preamble można używać wielokrotnie, ale bezpieczniej jest używać konkatenacji, do wpisywania nagłówków wieloliniowych.

3.2 Rekordy

Standardowo dostępne są następujące typy rekordów:
article , book , booklet , conference , inbook , incollection , inproceedings , manual , mastersthesis , misc , phdthesis , proceedings , techreport , unpublished .

3.3 Pola

Standardowe typy rekordów są następujące:
address , annote , author , booktitle , chapter , crossref , edition , editor , howpublished , institution , journal , key , month , note , number , organization , pages , publisher , school , series , title , type , volume , year .


Następny rozdział, Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału