4. Typy rekordów

Spis treści rozdziału

Oprócz pól wymienionych na powyższej liście, każdy z rekordów może zawierać opcjonalne pole key, wykorzystywane przy sortowaniu, tworzeniu odwołań i etykiet dla \bibitem. Pole takie powinno się pojawić dla rekordów, w których brakuje pola author lub editor. Nie należy mylić pole key z etykietą używaną w poleceniu \cite.


Następny rozdział, Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału