8. Narzędzia dodatkowe

Spis treści rozdziału

8.1 Pożyteczne pakiety LaTeXowe

Sortowanie i ,,kompresowanie'' odwołań

Do porządkowania listy odwołań służy pakiet \cite.sty. Styl ten sortuje odwołania i tworzy zakresy odwołań np. [14, 1, 15, 10, 16, 2, 3, 11] przerobi na [1-3, 10, 11, 14-16].

Wiele spisów w jednym dokumencie

W większych dokumentach z wieloma niezależnymi częściami (np. w materiałach konferencyjnych, lub książkach skaładających się z części napisanych przez różnych autorów) istnieje potrzeba umieszczenia oddzielnych spisów literatury dla każdej z części. Istnieją pakiety LaTeXowe, które pomagają poradzić sobie w takiej sytuacji. Jednym z nich jest chapterbib, a drugim bibunits (ten pakiet nie może być używany bez poprawek pod DOSem, gdyż tworzy pliki zawierające dwie kropki w nazwie).

8.2 Programy dodatkowe

Istnieje także wiele programów dodatkowych (mniej lub bardziej przydatnych) służących do zarządzania bibliograficznymi bazami danych. Poniżej opisanych jest kilka ciekawszych narzędzi.


Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału