6. Wpisywanie nazwisk

Spis treści rozdziału

Przy formatowaniu nazwisk należy się stosować do pewnej konwencji, aby uniknąć niepodzianek.

Przede wszystkim, jeżeli praca ma wielu autorów to należy ich rozdzielać słówkiem and, a nie przecinkami. Przecinki służą tutaj do oddzielenia nazwiska od imion np.


     author = "Boruta, Jan Maria and Piotr Tomasz Dłucki",

Powyższy przykład prezentuje dwie dopuszczalne formy zapisywania nazwisk -- w pierwszej z nich wszystko, co występuje od początku do przecinka jest traktowane jako nazwisko, a po przecinku są imiona -- w drugiej najpierw podajemy imiona, nazwisko jest słowem ostatnim (chyba, że słowo przedostatnie nie zaczyna się z dużej litery).

W nazwisku mogą występować dodatkowe słówka typu von tak jak np.


     author = "Ludwig von Beethoven"
     author = "von Bethoven, Ludwig"

Obie powyższe formy są poprawne i w pierwszej z nich do nazwiska należy także słówko von.


Następny rozdział, Poprzedni rozdział

Spis treści rozdziału, Główny spis treści

Początek dokumentu, Początek rozdziału