DVIDVI

autor: Maciej Głowacki


DVIDVI jest programem sygnowanym przez Radical Eye Software (co w praktyce oznacza autorstwo Tomasa Rokickiego). Program ten, operując na pliku typu DVI wybiera strony, zmienia ich wzajemne położenie i pozycjonuje na arkuszu druku.

Format:

d:p1[(x1,y1)][,p2[(x2,y2)]]...[,pn[(xn,yn)]] fi fo
gdzie:
nawiasy kwadratowe oznaczają nieobowiązkowe użycie tego co zawierają;
odstępy, nawiasy okrągłe i przecinki są konieczne w kontekście;
d
dzielnik (modulo); liczba dodatnia z zakresu 1 do 32, określająca rozmiar porcji (w stronach), na jakie zostanie podzielony plik wejściowy;
p
pozycja; liczba określająca pozycję strony w ramach porcji (pierwsza strona w porcji jest określana liczbą 0, a więc najwyższa możliwa pozycja to d-1); gdy liczba ta jest poprzedzona znakiem '-', w przetwarzaniu brane będą pod uwagę porcje w odwrotnej kolejności, czyli począwszy od ostatniej (nie znaczy to że liczba jest ujemna!); w szczególności więc możliwy jest zapis '-0' znaczący co innego niż '0'; można określić pozycje tylko niektórych stron, można też powtarzać specyfikacje tych samych stron (wtedy w pliku wyjściowym te strony pojawią się wielokrotnie);
x i y
współrzędna pozioma i pionowa lewego górnego rogu strony z pliku wejściowego na arkuszu pliku wyjściowego; specyfikacja -- tak jak w TeX-u1; gdy x i y są równocześnie zerowe, można je wraz z nawiasami pominąć;
fi
nazwa pliku wejściowego; rozszerzenie (.dvi) można pominąć;
fo
nazwa pliku wyjściowego; w podpowiedzi przy wywołaniu programu z błędnymi parametrami czytamy, że parametr ten można pominąć; jest to nieprawda przynajmniej w używanej przeze mnie wersji 0.5 -- gdy nie zostanie podany ten parametr, pierwsza próba zapisu do tego pliku kończy się zawieszeniem programu, czyli koniecznością restartu systemu (sic!).

Opis działania

Ograniczenia:

Przykłady:

Przypisy


1 Z tą zgodnością z TeX-em nie jest tak radośnie. Na przykład nie można pominąć w liczbie cyfry '0' przed kropką dziesiętną. W ogóle p. Rokicki sprawia wrażenie jakby się trochę dąsał na TeX-a --- np. TeX numeruje strony od '1' --- DVIDVI od '0'. Natomiast gdy dla TeX-a nie ma jednostki domyślnej, to w DVIDVI są aż dwie: jedna to cal, a druga --- mocniejsza --- taka, jakiej użyto wcześniej.
2 Podobno po polsku mówi się: złamywać, ale są także w użyciu słowa: załamywać, składać.
3 Podane w tym i następnym przykładzie wielkości współrzędnych oczywiście ściśle zależą od lokalnych cech środowiska systemowego i parametrów drukarki.
Zredagował: Włodzimierz Macewicz