teTeX

teTeX, autorstwa Thomasa Essera, był najbardziej dojrzałą implementacją systemu TeX dla środowiska Unix i Linux. Bardzo dobra przeglądarka dokumentów (xdvi), współpracująca z GhostScriptem -- potrafi wyświetlać dołączoną grafikę postscriptową. teTeX stanowi rdzeń dystrybucji CD TeX Live dla systemów Unix/Linux.

Od wersji 1.0 w TeX-u, pdfTeX-u itd. zaimplementowano konwersję znaków na wejściu i wyjściu (tablice TCX), co pozwala wygodnie stosować zapis znaków diakrytycznych w dowolnym ,,standardzie'' (opcja --translate-file=xxx; gdzie xxx jest nazwą tablicy konwersji -- pliku .tcx). Również od tej wersji teTeX jest wyposażony w podstawowe pakiety (makra, fonty itp.) wspomagające skład w języku polskim.

W ostatniej wersji (3.0) wprowadzono szereg zmian, m.in. domyślną ,,maszyną'' dla większości formatów jest teraz pdfetex, zmieniono układ katalogów fontowych zgodnie z TDS1.1, a także ulepszono znacznie konfigurację.

Obecnie dystrybucja teTeX nie jest rozwijana; na jej bazie powstała wieloplatformowa dystrybucja TeX Live.


WM (zmiany i uzupełnienia: 30.05.2008 -- StaW)